Το No Mobbing στην Κοζάνη

Comments: 0

Δύο φορές διαδικτυακά «βρέθηκε» το Σωματείο μας στην Κοζάνη το τελευταίο δεκαήμερο του Φεβρουαρίου για την εκπλήρωση των σκοπών του.

Στις 22 Φεβρουαρίου «φιλοξενήθηκε» από το ιατρονοσηλευτικό και διοικητικό προσωπικό του Μαμάτσιου Γενικού Νοσοκομείου και στις 27 από το προσωπικό του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας.

Η Ευανθία Κουρτμπουγιάννη εκπαίδευσε το φιλόξενο ακροατήριο και των δύο φορέων στην αναγνώριση του φαινομένου της ηθικής παρενόχλησης και του εκφοβισμού στο χώρο εργασίας. Στα δύο webinars που πραγματοποιήθηκαν ήταν έντονος ο προβληματισμός γύρω από τη διαχείριση των περιστατικών στον ελληνικό δημόσιο τομέα, στον οποίο τόσο η πολύπλοκη δομή με τα πλήθη των εποπτευόμενων φορέων του κάθε υπουργείου όσο και το καθεστώς της μονιμότητας προσδίδουν επιπλέον πολυπλοκότητα και δυσκολίες στο ήδη συναισθηματικά φορτισμένο αυτό φαινόμενο.

Κατά την επεξεργασία του θέματος συζητήθηκαν καλές πρακτικές και τρόποι διαχείρισης βασισμένοι στις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι εργαζόμενοι του κάθε φορέα, ενώ αναδείχθηκε ακόμα μια φορά η έλλειψη επαρκών δεδομένων για το mobbing στο δημόσιο, την οποία καλείται (και) το Σωματείο μας να καλύψει με την επόμενη έρευνά του για την αποτύπωση του φαινομένου στην ελληνική αγορά εργασίας.