Μobbing & Bullying στον χώρο εργασίας

Η #1 Ελληνική Οργάνωση για

την Εργασιακή Ειρήνη & Ψυχολογική Ασφάλεια

Στόχος της οργάνωσης «No Mobbing at Work» είναι να μην υπάρχει πια ηθική παρενόχληση και βία στον εργασιακό χώρο.

Η οργάνωση ξεκίνησε ως ιδέα το φθινόπωρο του 2018 στη Θεσσαλονίκη, αλλά έλαβε την πλήρη νομική & οικονομική του υπόσταση τον Σεπτέμβριο του 2019.

Το Μάιο του 2024 και συνεπεία της μεταφοράς της έδρας μας στην Αθήνα, το «No Mobbing at Work» επανιδρύθηκε διατηρώντας τους ίδιους σκοπούς, στρατηγικές και δράσεις.

Γιατί κάποιος παρενοχλεί;

Για να ασκεί κάποιος ηθική παρενόχληση, δεν έχει οδηγηθεί εκεί από ένα ή πολλά γεγονότα.

Μάθετε περισσότερα >

Ποιοι συνήθως παρενοχλούνται;

Πρόκειται για άτομα που έχουν κάτι διαφορετικό από την υπόλοιπη ομάδα.

Μάθετε περισσότερα >

Τι σημαίνει «ΠΑΡΕΝΟΧΛΗΣΗ»;

Παρενόχληση είναι το να υποβάλουμε κάποιον σε συστηματικές μικρές επιθέσεις.

Μάθετε περισσότερα >

Τι σημαίνει «ΗΘΙΚΗ» παρενόχληση;

Η έννοια της ηθικής παρενόχλησης επιλέχθηκε από την Dr. Marie France Hirigoyen.

Μάθετε περισσότερα >

Γίνε μέλος

Υποστήριξε το έργο
του «No Mobbing at Work»

Μπορείτε να προσφέρετε με πολλούς τρόπους, είτε είστε φυσικό πρόσωπο είτε νομικό πρόσωπο. Μάθετε περισσότερα.