Μobbing & Bullying στον χώρο εργασίας

Μobbing ή αλλιώς Bullying στον χώρο εργασίας

Το #1 Ελληνικό Σωματείο για

την Εργασιακή Ειρήνη
& την Ψυχική Υγεία των εργαζομένων

Στόχος του σωματείου «NO MOBBING» είναι να μην υπάρχει πια ηθική παρενόχληση και βία στον εργασιακό χώρο.

Το σωματείο ξεκίνησε ως ιδέα το φθινόπωρο του 2018 στη Θεσσαλονίκη, αλλά έλαβε την πλήρη νομική & οικονομική του υπόσταση τον Σεπτέμβριο του 2019.

Τα ιδρυτικά μέλη του σωματείου είναι στελέχη οργανισμών, άνεργοι, εργοδότες.

Γιατί κάποιος παρενοχλεί;

Για να ασκεί κάποιος ηθική παρενόχληση, δεν έχει οδηγηθεί εκεί από ένα ή πολλά γεγονότα.

Μάθετε περισσότερα >

Ποιοι συνήθως παρενοχλούνται;

Πρόκειται για άτομα που έχουν κάτι διαφορετικό από την υπόλοιπη ομάδα.

Μάθετε περισσότερα >

Τι σημαίνει «ΠΑΡΕΝΟΧΛΗΣΗ»;

Παρενόχληση είναι το να υποβάλουμε κάποιον σε συστηματικές μικρές επιθέσεις.

Μάθετε περισσότερα >

Τι σημαίνει «ΗΘΙΚΗ» παρενόχληση;

Η έννοια της ηθικής παρενόχλησης επιλέχθηκε από την Dr. Marie France Hirigoyen.

Μάθετε περισσότερα >

Γίνε μέλος

Υποστήριξε το έργο
του «NO MOBBING»

Μπορείτε να προσφέρετε με πολλούς τρόπους, είτε είστε φυσικό πρόσωπο είτε νομικό πρόσωπο. Μάθετε περισσότερα.

Γίνε μέλος

Υποστήριξε το έργο του «NO MOBBING»

Μπορείτε να προσφέρετε με πολλούς τρόπους, είτε είστε φυσικό πρόσωπο είτε νομικό πρόσωπο. Μάθετε περισσότερα.

News Room

Νέα, ενημερώσεις και πολύτιμα άρθρα. Μείνετε ενημερωμένοι.