Σωματείο «NO MOBBING»

Στόχος του σωματείου «NO MOBBING» είναι να μην υπάρχει πια ηθική παρενόχληση και βία στον εργασιακό χώρο.

Oι δράσεις μας έχουν ως στόχους:

Α. την πρόληψη του φαινομένου, μέσα από ενημέρωση των εργοδοτών αλλά και των εργαζομένων

Β. την έρευνα για την εξάπλωση και τις οικονομικές συνέπειες του φαινομένου στην Ελλάδα και την Ευρώπη

Γ. (σε επόμενο χρόνο) την ψυχολογική υποστήριξη ατόμων που έχουν υποστεί mobbing / bullying στον χώρο εργασίας.

no-mobbing-somateio
no-mobbing-somateio

Oι δράσεις μας έχουν ως στόχους:

Α. την πρόληψη του φαινομένου, μέσα από ενημέρωση των εργοδοτών αλλά και των εργαζομένων

Β. την έρευνα για την εξάπλωση και τις οικονομικές συνέπειες του φαινομένου στην Ελλάδα και την Ευρώπη

Γ. (σε επόμενο χρόνο) την ψυχολογική υποστήριξη ατόμων που έχουν υποστεί mobbing / bullying στον χώρο εργασίας.

Το σωματείο ξεκίνησε ως ιδέα το φθινόπωρο του 2018 στη Θεσσαλονίκη, αλλά έλαβε την πλήρη νομική & οικονομική του υπόσταση τον Σεπτέμβριο του 2019.

Τα ιδρυτικά μέλη του σωματείου είναι στελέχη οργανισμών, άνεργοι, εργοδότες.

Μέλη του σωματείου εγγράφονται όσοι έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους και ενδιαφέρονται για τον σκοπό του σωματείου.

Υποστηρίξτε μας!