45 συμπεριφορές που δείχνουν ότι πρόκειται για Mobbing

Οι 45 χαρακτηριστικές συμπεριφορές στο Mobbing, σύμφωνα με τον Heinz Leymann

Comments: 0

Τη δεκαετία του 1980, ο  Dr. Heinz Leymann ολοκλήρωσε την έρευνά του για το mobbing στον χώρο εργασίας. Διαπίστωσε ότι υπάρχουν 45 τυπικές συμπεριφορές που μαρτυρούν το mobbing στον χώρο εργασίας.

 

Χώρισε τις 45 αυτές συμπεριφορές στις εξής 5 γενικές κατηγορίες, ανάλογα με το πώς επιδρά στο θύμα:

1. Επιθέσεις στην αυτο-έκφραση και την επικοινωνία
2. Επιθέσεις στις κοινωνικές σχέσεις του θύματος
3. Επίθεση στη φήμη του ατόμου
4. Επιθέσεις που αφορούν την ποιότητα της επαγγελματικής κατάστασης (ή και της προσωπικής)
5. Άμεσες επιθέσεις στην υγεία του ατόμου.

 

Οι 45 συμπεριφορές που δείχνουν “MOBBING” σύμφωνα με τον Leymann.

 

Επιθέσεις στην ικανότητα επικοινωνίας

 • Ο θύτης περιορίζει τις ευκαιρίες να μιλήσει το θύμα
 • Διακόπτει συνεχώς
 • Οι συνάδελφοι έχουν περιορισμένη ευκαιρία να εκφραστούν
 • Φωνάζει ή μιλά δυνατά
 • Συνεχής κριτική της δουλειάς του θύματος
 • Συνεχής κριτική για την ιδιωτική ζωή του θύματος
 • Τηλεφωνικός τρόμος
 • Προφορικές απειλές
 • Γραπτές απειλές
 • Άρνηση επαφής μέσω περιφρονητικών εκφράσεων ή χειρονομιών
 • Άρνηση επαφής μέσω υπαινιγμών

 

Επιθέσεις στις κοινωνικές σχέσεις

 • Δεν απευθύνουν τον λόγο στον ενδιαφερόμενο
 • Το θύμα δεν επιτρέπεται να απευθύνει πια τον λόγο
 • Μεταφέρουν το θύμα σε άλλο γραφείο, απομονωμένο από την ομάδα
 • Δεν επιτρέπεται στους συναδέλφους να μιλούν στο θύμα
 • Αντιμετωπίζουν το άτομο σαν να μην υπάρχει

 

Επιθέσεις στο κοινωνικό κύρος / φήμη

 • Γίνεται συζήτηση για το θύμα, πίσω από την πλάτη του.
 • Διαδίδονται φήμες
 • Κάνουν το θύμα να φανεί γελοίο
 • Υπονοούν ότι είναι ψυχικά άρρωστο
 • Θέλουν να το υποβάλουν σε ψυχιατρικές εξετάσεις
 • Κοροϊδεύουν την αναπηρία του
 • Μιμούνται τη φωνή, το περπάτημα του θύματος για να το γελοιοποιήσουν
 • Του επιτίθενται άμεσα ή έμμεσα για τις πολιτικές ή τις θρησκευτικές απόψεις που έχει
 • Κοροϊδεύουν την ιδιωτική του ζωή
 • Χλευάζουν την εθνικότητά του
 • Αναγκάζουν το θύμα να κάνει εργασίες που θα ρίξουν την αυτοπεποίθησή του
 • Κρίνουν τη δουλειά του θύματος προσβλητικά και λανθασμένα
 • Αμφισβητούν τις αποφάσεις του θύματος
 • Ασκούν λεκτικές επιθέσεις με άσεμνους χαρακτηρισμούς
 • Σεξουαλική προσέγγιση

 

Επιθέσεις στην ποιότητα της επαγγελματικής & προσωπικής κατάστασης του θύματος

 • Δεν του ανατίθενται νέα καθήκοντα
 • Στερείται κάθε εργασίας, ώστε να μην μπορεί καν να αναλάβει καθήκοντα μόνο του
 • Δίνονται εργασίες πολύ χαμηλότερα από τις πραγματικές του ικανότητες
 • Του δίνεται “προσβλητική” εργασία (καψόνια)
 • Του δίνονται καθήκοντα που υπερβαίνουν τα προσόντα του για να κάνουν διακρίσεις εναντίον του

 

Επιθέσεις στην υγεία

 • Το εξαναγκάζουν για εργασία επιβλαβή στην υγεία
 • Απειλή σωματικής βίας
 • Χρήση ελαφριάς βίας, για παράδειγμα χτύπημα ενώ δίνει ένα φάκελο
 • Σωματική κακοποίηση
 • Ο θύτης προκαλεί το θύμα να τον βλάψει
 • Προκαλεί σωματική βλάβη στο σπίτι ή στο χώρο εργασίας του ενδιαφερόμενο
 • Σεξουαλική επίθεση

Αυτό που έχει ακόμα μεγαλύτερη σημασία από την παρατήρηση αυτών των συμπεριφορών είναι το να εντοπιστούν πιθανά “patterns” στη συμπεριφορά του θύτη.

Ανεξάρτητα από το τι πυροδοτεί το mobbing αρχικά, στο τέλος το θύμα καταλήγει να δέχεται επίθεση και στις 5 κατηγορίες.

 

 

Οι παραπάνω 45 συμπεριφορές έχουν μεταφραστεί από την έρευνα του H.Leymann (1993).